Je bevindt je hier: Home / Artikelen / Zomerboeken top 10

Zomerboeken top 10

 © Tim Snell; LWYang; RebeccaVC1. Flickr.com

  

Met deze 10 boeken begin je goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar!

pica sel kees.van.overveld

1. Het is belangrijk dat scholen zich – naast het schoolse leren – nadrukkelijker gaan richten op sociaal-emotioneel leren (SEL). Want door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander. Leerlingen die hun eigen emoties begrijpen en zich kunnen inleven in de ander, zullen bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn anderen te kwetsen of pijn te doen. Dit boek is geschikt voor het po.

Meer info >>

 


de-zelfverzekerdeleraar website

2. De zelfverzekerde leraar is een praktische, stapsgewijze handleiding om als leraar met vertrouwen voor de klas te staan en optimaal te leren presteren. Het boek laat zien wat excellente leraren precies goed doen, en hoe ook jij gewoonten kunt ontwikkelen waardoor jouw lessen succesvol(ler) worden. Dit boek is geschikt voor po en vo.

Meer info >>

 

 

 

pica.handboek.leren-leren-2016-site

3. Het Handboek Leren Leren bevat actuele theorieën, praktische inspiratiebladen en direct inzetbare formats die door alle leraren in alle vakgebieden kunnen worden ingezet. De auteurs onderstrepen het belang van vijf krachtige leerprincipes die ze uitvoerig behandelen. Dit boek is geschikt voor het vo.  

Meer info >>

 

 

 

 

omslag-wat-echt-werkt-site

4. In Wat écht werkt wordt een uitgebreide selectie van 27 strategieën besproken, die bewezen effectief zijn, en in de praktijk direct kunnen worden toegepast. Deze uitgave is daarmee een bron van onschatbare waarde voor onderwijsprofessionals die ervan verzekerd willen zijn dat hun werkwijzen en strategieën bijdragen aan beter onderwijs en beter leren voor álle leerlingen. Dit boek is geschikt voor po en vo. 

Meer info >>

 

 

 

pica.omslag.waarderend.leren verkleind
5. Waarderend leren in het voorgezet onderwijs is een handboek voor docenten die het beste in leerlingen naar boven willen halen. De auteurs maken in dit boek recente inzichten uit de positieve psychologie toepasbaar voor de onderwijspraktijk. Dit boek is geschikt voor het vo.

Meer info >>

 

 

 

pica-edi-site

6. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. Dit boek is geschikt voor het po.

Meer info >>

 

 

 

lef voor luisteren lr

7. Lef om te luisteren is de Nederlandse vertaling en bewerking van Student Voice. Wieke de Jager, Ingrid Paalman en Mariëlle Taks hebben het boek vertaald om het Nederlandse onderwijs te laten kennismaken met het aspiratiemodel. In hun visie is opbrengstgericht werken gebaseerd op harde én zachte data en is de stem van de leerling daarvan een belangrijk onderdeel. Dit boek is geschikt voor po en vo.

Meer info >>

 

 

 

veranderend-toezicht-site

8. Veranderend toezicht is een pleidooi voor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het boek houdt schoolleiders en andere onderwijsprofessionals een spiegel voor en roept hen op de ruimte die het nieuwe toezichtkader geeft met beide handen aan te grijpen. Dit boek is geschikt voor po en vo.

Meer info >>


leren voor morgen site.voormaat9. In dit boek gaan de auteurs in op trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Ze laten zien wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Maar dat niet alleen: er komen ook innovatieve scholen met kansrijke onderwijsvisies aan het woord. Zij bereiden op indrukwekkende wijze leerlingen voor op de toekomstige samenleving. Dit boek is geschikt voor po en vo.

Meer info >>

 

 

 

nu-even-niet omslag site

10. Nu even niet is een prentenboek dat kleuters en volwassenen leert verwonderen. Het gaat over het vinden van rust en aandacht voor jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Meer info >>

 

 

 Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg