Je bevindt je hier: Home / >> Uitverkoop / Basisboek RTI
Omvang: 136 pagina's
Uitvoering: paperback
Formaat: 14,5 x 21 cm
ISBN 9789491806254

Basisboek RTI

Prijs (ex. BTW)
€ 32,50
€ 0,81
Korting -€ 22,75
€ 9,75

Response to Intervention (RTI) is een systematiek voor onderzoek naar leerbaarheid op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Met RTI wordt duidelijk met welke vorm van instructie en/of interventie een leerling het meeste leerrendement laat zien. In Nederland is er nog weinig ervaring met deze methodiek. Er heeft een pilot plaatsgevonden voor lezen en rekenen in het basisonderwijs en een pilot voor rekenen in het voortgezet onderwijs.

RTI heeft drie belangrijke doelen:
•    Preventie: het voorkomt oplopende leerachterstanden.
•    Professionalisering: het maakt leraren vaardiger in het omgaan met verschillen tussen leerlingen.
•    Indicatie: het kan worden gebruikt om zorgbudgetten toe te wijzen.


In de praktijk (en uit onderzoek) is gebleken dat ongeveer tachtig tot vijfentachtig procent van de leerlingen in een klas voldoende leert van het gewone reguliere (goede) aanbod (ronde 1). De leerlingen die onvoldoende scoren, krijgen in ronde 2 in groepjes extra instructie en eventueel in ronde 3 individuele begeleiding. RTI bestaat uit drie periodes waarin wekelijks wordt getoetst en de aanpak, indien nodig, steeds intensiever wordt. Het gehele RTI-traject duurt ongeveer een halfjaar.

RTI geeft leraren de kans om bij alle leerlingen maximale leeropbrengsten teweeg te brengen. RTI geeft alle leerlingen namelijk de maximale kans om te leren lezen, rekenen, spellen en te leren begrijpend lezen. Door een RTI-traject leren leraren hoe ze hun onderwijs aan alle leerlingen kwalitatief kunnen verbeteren, wanneer ze leerlingen meer instructie en inoefentijd moeten bieden en welke leerlingen gebaat zijn met extra onderwijsaanbod op maat.

Maar ook voor orthopedagogen, psychologen en directeuren van samenwerkingsverbanden zijn de elementen in het RTI-traject van belang: ze vragen de nodige tijdsinvestering en moeite, maar leveren maximale leeropbrengsten bij leerlingen op, ondersteunen de professionalisering van leraren en geven – indien nodig – een transparante indicatie voor tijd, kosten en vorm van onderwijsondersteuning voor het samenwerkingsverband.

Het RTI-model wordt internationaal gezien als een belangrijke onderwijskundige methodiek voor de preventie van en hulp bij stagnaties in de leerontwikkeling. De introductie van deze methodiek beschouwen we als een belangrijk moment in de verdere professionalisering van de onderwijspraktijk.
Wied Ruijssenaars, hoogleraar Orthopedagogiek
Alexander Minnaert, hoogleraar Klinische Onderwijskunde en Orthopedagogiek

 

Wie RTI toepast, gelooft dat onderwijsondersteuning niet bedoeld is om leerlingen op hun niveau, of op hun manier onderwijs te laten volgen. Wie RTI toepast gelooft dat onderwijsondersteuning leerlingen de intensiefste vorm van onderwijs kan bieden om onderwijsachterstanden zo ver mogelijk in te lopen en maximaal te leren lezen, rekenen, spellen en te leren begrijpend lezen. Wie RTI toepast gelooft dat gedragsproblemen óók veroorzaakt kunnen worden, doordat instructie en aanbod niet goed zijn afgestemd op de leerling. Dat leerlingen gedragsproblemen vooroorzaken, omdat voor hen de stof te moeilijk, of juist veel te makkelijk is. Bij deze manier van onderwijsondersteuning bieden, doen individuele leerlingkenmerken er niet (of minder) toe, maar aanpassen van de instructie en aanbod op basis van data én wetenschappelijk bewezen interventies juist wel. Dat is RTI.

 

Bekijk ook:

_MOD_CWB_PAGE_VM   1 _MOD_CWB_OF_VM 0  

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg