Je bevindt je hier: Home / Recensies / Recensie Groepsplan Gedrag

Recensie Groepsplan Gedrag

In het overheidsbeleid rond Passend Onderwijs ligt veel nadruk op het verbeteren van de leerprestaties. Te veel, vindt Kees van Overveld, auteur van het boek Groepsplan Gedrag. omslag-groepsplan-gedrag site7

In Groepsplan Gedrag beschrijft Van Overveld een systematische manier om in de klas om te gaan met probleemgedrag, of beter nog, dit gedrag te voorkomen. Want als het al over probleemgedrag gaat in de overheidsplannen, dan gaat het hem teveel over ‘curatieve interventies' en te weinig over ‘preventie'. Kern van het boek is de beschrijving van het ‘Groepsplan Gedrag'. Dit is een handelingsplan voor de hele groep, waarin sprake is van 3 preventieniveaus:

1 Plannen voor iedereen, waarbij het vooral gaat om het creëren van een positief pedagogisch klimaat in de groep en de inzet van programma's voor sociaal leren, zoals het PAD-programma.

2 Plannen voor sommigen, waarin methodes voor preventie van lichte gedragsproblematiek (zoals werkhoudingsproblemen) aan de orde komen.

3 Plannen voor enkelen, met hierin aandacht voor speciale programma's voor lastiger te hanteren probleemgedrag zoals agressie.

Het boek sluit hiermee naadloos aan bij het in ‘Passend Onderwijs-land' gehanteerde jargon van basiszorg, breedtezorg en dieptezorg. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de principes van Handelingsgericht Werken, ook een kernbegrip in het gedachtegoed rond Passend Onderwijs. In het groepsplan is op alle niveaus niet alleen aandacht voor het (probleem)gedrag van de leerling, maar ook expliciet voor de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht, en hoe hieraan tegemoet gekomen kan worden. De link tussen ondersteuningsbehoefte en onderwijsbehoefte is naar mijn idee overigens niet altijd duidelijk te leggen.

Het Groepsplan Gedrag zelf is niet heel nieuw of vernieuwend. Wat het boek wel heel waardevol maakt, is dat het een zeer systematisch overzicht biedt van mogelijkheden en middelen om concrete invulling te geven aan zo'n groepsplan. Van Overveld gaat hierin zeker met zijn tijd mee door ook moderne middelen op te nemen zoals het softwareprogramma ClassDojo, dat bedoeld is om effectieve feedback op gedrag te geven via het smartboard. Bijzonder is ook dat Van Overveld expliciet aandacht besteedt aan effectiviteitsonderzoek rond de beschreven programma's en methodieken. Ook wordt op heldere wijze de link gelegd tussen theorieën rond probleemgedrag en de toepassing van die theorievorming op de praktijk. Hoewel de schrijver zich vooral richt op leerkrachten in het basisonderwijs, maakt dit het boek ook voor orthopedagogen en schoolpsychologen een waardevol naslagwerk.

Bron: Annemieke Ferweda, NVO-bulletin nr. 02, april 2013

Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg