Je bevindt je hier: Home / Recensies / Recensies Mijn Plakboek

Recensies Mijn Plakboek

mijn-plakboek siteEven eenvoudig als doeltreffend

Mijn Plakboek bevat een zeer toegankelijke en praktische methode om met kinderen en jongeren vanaf acht jaar die een autisme spectrumstoornis hebben, aan de slag te gaan. Deze methode wil hen helpen om zichzelf aan anderen te laten zien zoals ze zijn en om inzicht te verwerven in hun sterke kanten. Dit laatste is geen overbodige luxe. Kinderen en jongeren met een autisme spectrumstoornis zijn zich vaak enkel bewust van hun zwakke kanten. Omdat ze daar ook het snelst door hun omgeving op afgerekend worden. Aangezien recent wetenschappelijk onderzoek geleidelijk aan ook de specifieke talenten van deze kinderen en jongeren heeft aangetoond, is het noodzakelijk om hen en hun omgeving hier attent op te maken. In die zin is Mijn Plakboek dan ook een niet te negeren instrument voor psycho-educatie, zelfconceptverheldering en zelfverwezenlijking.

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met een autisme spectrumstoornis. Dit blijkt uit de zeer zorgvuldige opbouw van deze methodiek. Hierbij zijn de auteurs niet uitgegaan van (en hier citeer ik letterlijk uit het voorwoord van Ina van Berckelaer-Onnes, tot 2007 hoogleraar aan de afdeling orthopedagogiek van de universiteit van Leiden) autistische kinderen, maar van gewone kinderen met autisme, die net als alle kinderen sterke en lastige kanten kennen. Let op het woord lastige in plaats van zwakke kanten!

Het concept is even eenvoudig als doeltreffend. De kinderen leren zichzelf aan de hand van de katernen uit de map beter kennen. Om zich ten slotte persoonlijk doelen te stellen. De snelheid waarmee dat gebeurt, bepalen ze zelf. In de handleiding voor de begeleider staat duidelijk neergeschreven hoe hij dat best samen met het kind of de jongere aanpakt. De werkmap bestaat uit vier verschillende katernen die telkens aan antwoord geven op enkele heel concrete vragen:

• Katern 1: Dit ben ik o Wat zijn mijn sterke kanten? o Wat zijn mijn lastige kanten?

• Katern 2: Dit vind ik fijn in mijn omgeving o Welke sterke kanten vind ik fijn van mensen in mijn omgeving? o Wat vind ik fijn in een ruimte? o Wat vind ik fijn voor het begrijpen van tijd? o Wat vind ik fijn voor het uitvoeren van taken? Bij de katernen 1 en 2 maken de kinderen en jongeren aan de hand van de in de map voorziene stickers, posters. Op deze stickers staan tekeningen die overeenkomen met de sterke en lastige kanten zoals deze genoegzaam bekend zijn bij kinderen en jongeren met een autisme spectrumstoornis. Belangrijk is ook dat het een open systeem is: het kind of de jongere mag altijd eigen elementen inbrengen.

• Katern 3: Ik in relatie met anderen o Ik in relatie met thuis; o Ik in relatie met school; o Ik in relatie met anderen. Per onderwerp brengt het kind of de jongere aan de hand van relatiecirkels en -boxen zijn omgeving in kaart. Het is de bedoeling dat hij een differentiatie aanbrengt in de mensen die hem omringen (van heel nabij tot verder af).

• Katern 4: Mijn doelen. In deze katern formuleert de leerling per gebied zijn doel en denkt hij na over de manier waarop hij zijn doelen kan halen. Hier integreert hij als het ware de informatie die hij verzamelde in de katernen 1 tot en met 3 tot een persoonlijk handelingsplan. Mijn Plakboek staat garant voor een verfrissende aanpak voor, zoals ik het in mijn inleiding schreef, psycho-educatie, zelfconceptverheldering en zelfverwezenlijking bij kinderen en jongeren met een autisme spectrumstoornis.

Bron: Boeketje Onderwijs

 

Congres Review: 10e Nationaal Autisme Congres

Tenslotte willen we nog de zeer praktische workshop Autisme en school; Wat is een goede pedagogische aanpak? van dr. Ellen Luteijn, Marie-Louise Courtens en professor Ina van Berckelaer-Onnes de revue laten passeren.

In een drieluik werd Mijn Plakboek gepresenteerd, een zeer bruikbaar middel voor kinderen met autisme spectrumstoornissen van circa 8-16 jaar oud om de leerkracht meer zicht te bieden op de specifieke sterke en minder sterke kanten en behoeften. De deelnemers mochten oefenen met het materiaal (onder andere stickers die op een poster geplakt worden, gebaseerd op de posters Autisme sterke kanten).

Uit een klein onderzoek bleek dat kinderen die voorheen niet gemotiveerd leken te zijn om aan de slag te gaan in het onderwijs, dit met behulp van Mijn Plakboek wel werden. Verschillende aanbevelingen van de kinderen werden meegenomen in de definitieve versie.

Bron: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 1/2010

Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg