Je bevindt je hier: Home / Recensies / Recensies Ongewild lastig

Recensies Ongewild lastig

lastigEen mini-naslagwerkje voor iedereen die met kinderen werkt

Bij uitgeverij Pica verscheen de vierde uitgave van dit boek over ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Aan bod komen autisme, ADHD, ADD, NLD, het syndroom van Gilles de la Tourette, OCD, ODD en CD. De auteurs benadrukken eerst en vooral dat het steeds gaat over een kind mét een stoornis dat daarnaast nog heel wat te bieden heeft. Door hen te benoemen als ADHD’er, autist of NLD’er suggereert men echter dat dit niet zo is. Hun geluk hangt af van de mate waarin hun naaste omgeving begrijpt wat er met hen aan de hand is en daar rekening mee houdt. En dat is precies de bedoeling van de auteurs: iedereen die te maken heeft met een kind met een ontwikkelingsstoornis helpen om te begrijpen wat er aan de hand is. De auteurs bekijken dan ook vanuit dit standpunt de voornoemde ontwikkelingsstoornissen. Elke stoornis wordt in klare taal beschreven met aandacht voor de hoofdkenmerken en de bijkomende problemen. Ze hebben het over de oorzaken, de diagnose en behandeling. Daarnaast – en dat is volgens mij minstens even belangrijk – leggen ze concreet uit wat het hebben van een dergelijke ontwikkelingsstoornis betekent voor het kind én voor zijn omgeving. Elk hoofdstukje eindigt met een aantal concrete tips naar de aanpak van deze kinderen. Dit boek is een mini-naslagwerkje voor iedereen die met kinderen werkt. Het bevordert zeker het begrip voor deze kinderen. Het kan leerkrachten helpen om op een andere manier naar hun leerlingen te kijken en eventueel vroegtijdig aan de alarmbel te trekken als ze merken dat er iets fout loopt.

Bron: Nieuwsbrief leren.be

 

LBIB: Handzaam en prettig leesbaar

Ongewild lastig: achter deze titel verschuilt zich een handzaam boekje, dat gezien het formaat gemakkelijk in binnenzak of tas past. Het is ook maar een goede 120 bladzijdes dik. De inhoud daarentegen is wel behoorlijk uitgebreid. Na de voorwoorden van een kinderarts en de auteurs volgen beschrijvingen van Autisme (onderverdeeld in Asperger, PDD-NOS, McDD en de behandeling van ASS), NLD, ADHD, ADD, Gilles de la Tourette en OCD. Toegevoegd zijn hoofdstukken of bijlagen rond financiële ondersteuning, omschrijvingen van andere stoornissen en veelvoorkomende termen. En naast de literatuurlijst ook nog een lijst met nuttige adressen. Ieder hoofdstuk bevat een beschrijving van de stoornis, vaak verluchtigd met gevalsbeschrijvingen, kenmerken, oorzaken (voor zover bekend) en problemen en een stukje over diagnostiek. En natuurlijk tips over de omgang met kinderen met deze stoornissen. Het boekje is heel helder geschreven, waarbij vaktermen zoveel mogelijk vermeden zijn. Daardoor is het een boekje dat bijzonder geschikt is voor leken: ouders en grootouders en familieleden van deze kinderen. Maar natuurlijk ook voor leerkrachten, die eens gauw even iets in begrijpelijke taal beschreven willen zien. Het boekje kan de geijkte vakliteratuur natuurlijk nooit vervangen, maar dat is de bedoeling ook niet. Het helpt je wel op weg om snel enig idee te hebben. Ik vond het prettig om te lezen; je hebt het ook zo uit. En dan heb je toch de indruk wat opgestoken te hebben.

Bron: Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders

 

De essentie in 100 pagina’s

‘In de beperking toont zich de meester,’ zegt men wel eens. Of omgekeerd: wat mij soms stoort aan schrijvende collega’s is dat ze van geen ophouden weten. Dan zou ik wensen dat de twee- à driehonderd bladzijden die ik lees in essentie zouden gereduceerd worden tot ongeveer één derde. Dat is mogelijk, bewijst dit interessante boekje. Ieder kind doet wel eens moeilijk. Maar het omgaan met kinderen met een ontwikkelingsstoornis is voor ouders en opvoeders echt wel lastig. En toch hebben kinderen met een onzichtbare handicap even goed recht op een goede begeleiding en een zo normaal mogelijk leven. In honderd pagina’s kun je je verdiepen in de specifieke problemen van onder andere Autisme Spectrumstoornissen, NLD, ADHD, ADD, OCD en het syndroom van Gilles de la Tourette en zo je eigen wereld verrijken. Er worden tips gegeven waarmee je deze kinderen kan helpen overleven in een wereld die voor hen vaak heel complex is. Niet alleen worden de kinderen vaak nodeloos (en compleet nutteloos) gestraft, maar ook de ouders botsen vaak op onbegrip. Hoewel de wetenschap nu weet, dat de oorzaken meestal dienen gezocht te worden in neurobiologische factoren, wordt het door de buitenwereld nog vaak uitgelegd als verwennen of een te zachte aanpak en wordt er nogal eens verwijtend naar de ouders gekeken. Ook voor de school: ‘ongewild lastige kinderen’ zullen er zeker baat bij hebben als hun juf of meester dit boek gelezen heeft.

Bron: www.opvoedwinkel.be

 

Helder en uitstekend geschikt als eerste kennismaking

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden vaak als ‘lastig’ ervaren. Er wordt in de omgeving van deze kinderen nogal eens gedacht dat hun gedrag te wijten is aan de opvoeding, of dat het kind gewoon expres niet doet wat hem of haar gezegd wordt. Ouders krijgen vaak kritiek en horen regelmatig: ‘Geef hem maar een weekje aan mij mee, dan zul je eens zien dat hij het wel kan.’
In dit boek wordt in begrijpelijke taal uitleg gegeven over de autisme spectrumstoornissen Asperger, PDD-NOS en MCDD en over NLD, ADHD, ADD, het syndroom van Gilles de la Tourette en OCD. Aan bod komen de kenmerken, de bijkomende problemen, de betekenis van de stoornis voor de omgeving van het kind en tips voor de omgang.
Het is een helder boek, uitstekend geschikt als een eerste kennismaking met deze ontwikkelingsstoornissen.
 
Bron: Engagement

 

Een mooie start in het opbouwen van begrip

Kinderen met gedragsproblemen onderscheiden zich vaak in negatieve zin van andere kinderen. Het is ook vaak ‘lastig’ om met ze om te gaan. Daarom kan het belangrijk zijn om te weten wat de oorzaak van de problemen is. Het kind is ongewild lastig, want het kan zich moeilijk aanpassen. De omgeving en de leraar moeten zich aanpassen aan het kind, is het voornaamste uitgangspunt.
Het boek schept duidelijkheid in de verschillende ontwikkelingsstoornissen die je tegenkomt bij kinderen en jongeren op de basisschool en het voortgezet onderwijs. De meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ADD, autistische stoornissen zoals het syndroom van Asperger en PDD-NOS worden beschreven. Wat betekenen dergelijke stoornissen in de praktijk van de school, maar ook voor thuis, in vriendschappen en op feestjes?
Door je te verdiepen in de wereld van deze kinderen, verrijk je ook je eigen wereld. Als leraar zul je er alleen maar bij gebaat zijn dat je iets meer weet over de achtergronden. Het boekje is ook geschreven vanuit de gedachte dat het levensgeluk van een kind voor een groot deel bepaald wordt door de mate waarin de omgeving zich verdiept in de stoornis en er begrip voor toont. Kinderen met een stoornis vertonen niet in iedere situatie hetzelfde gedrag. De kracht van deze uitgave is dat het leesbaar is voor iedereen die rond zo’n kind een rol speelt. Dat kunnen zowel de opa’s en oma’s zijn, als de leden van een sportclub. Kinderen met een onzichtbare handicap hebben ook recht op een goede begeleiding en een zo normaal mogelijk leven.
Het boekje is niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen, want voor iedereen die er zich verder in wil verdiepen bestaan er ondertussen voldoende gespecialiseerde boeken. Het is bedoeld voor de omgeving van een kind met een ontwikkelingsstoornis. Aardig hierbij is ook een korte omschrijving van andere stoornissen en veelvoorkomende termen. Het boekje kan een mooie start zijn in het opbouwen van begrip. Het staat vol tips voor de omgang met het kind.
 
Bron: TooN/SpeZiaal, rubriek ‘Gespot’

 

Elk individu is een nieuw avontuur

Het boekje Ongewild lastig geeft op eenvoudige manier snel inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Door je te verdiepen in de wereld van deze kinderen verrijk je ook je eigen wereld. Je zult het kind niet meer zien als lastig, maar meer als ongewild lastig. Tenslotte vindt niemand het prettig om als lastig ervaren te worden en hebben de kinderen er zelf het meeste last van.  

Bron: Jeugd in School en Wereld

 

 

Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg