Je bevindt je hier: Home / Recensies / Recensie Teken je gesprek

Recensie Teken je gesprek

Verslag over een studiedag voor leerlingbegeleiders met als thema Teken je gesprekomslag-teken-je-gesprek site
Tekst: Marjolein Buijtenhuijs

Op 16 mei was ik, leerlingbegeleider (55), weer leerling op een studiedag voor leerlingbegeleiders, genaamd Teken je gesprek… over gedrag. Teken je gesprek is een interactieve visuele gespreksmethode ontwikkeld door Adinda de Vreede. Ik ontdekte dat dit de meest inzichtelijke, effectieve en meest prettige gespreksmethode is die ik ken!

De medecursist die mij in een oefengesprek begeleidde, tekende woorden en symbolen in logische kleuren op een papier van A3-formaat. Binnen een half uur had ik inzicht in hoe mijn oude gedrag verloopt, welke denkstrategieën ik toepas en bezat ik een zelfbedacht actieplan. Op deze studiedag over Teken je gesprek kreeg ook ìk de rol van begeleider. De gespreksmethode wekte weer een positieve verrassing op: als leerkracht op een basisschool, als mentor in het mbo en als master coach NLP had ik nog nooit zo prettig een ‘leerling’ kunnen helpen! Mijn ‘leerling’ (coach, 55 jaar) was even opgetogen. Ze wist hoe ze haar hardnekkige uitstelgedrag, dat voort bleek te komen uit een niet-helpende (beperkende) overtuiging, ging ombuigen. Het hielp om tijdens een begeleidingsgesprek gebruik te kunnen maken van de mooie kaarten met gevoelens en gedachten in passende kleuren: rood voor vervelend, niet passend, niet helpend; groen voor prettig, gewenst en helpend. Ook zijn er kwaliteiten- en vaardighedenkaarten in vrolijke aansprekende kleuren.

Grondslag
Adinda de Vreede heeft haar methode Teken je gesprek gebaseerd op Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), die uitgaan van herprogrammeren van niet-helpende gedachten. Net als NLP kijkt Teken je gesprek naar welke vaardigheden leerlingen gebruiken wanneer iets wél lukt. Een andere methode die ten grondslag ligt aan Teken je gesprek is de Option-methode van Bruce di Masico, een niet-oordelende, logische en effectieve vraagtechniek. De vragen nodigen de leerling uit zelf op onderzoek uit te gaan naar de oorzaken van het probleem. De Vreede heeft ook inspiratie gehaald uit Kids’ Skills van de Finse psychiater Ben Furman.

Pluspunten
Pluspunten van de visuele methode Teken je gesprek vergeleken met een louter verbale insteek, zijn dat de inhoud van de gesprekken beter wordt begrepen en onthouden. Bovendien worden de gesprekstekeningen bewaard. Daardoor zijn vorige gesprekken snel terug te halen. De leerling is veelal gemotiveerder, en beter en sneller in staat om gedrag te veranderen en zich prettiger te voelen. Visualisering van drijfveren zorgt bovendien voor meer inzicht en begrip; de methode stimuleert de ontwikkeling tot zelfreflectie, de leerling wordt zich meer bewust van zijn gedrag en denken en neemt hierdoor meer verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. De leerling krijgt daarnaast meer inzicht in en begrip voor het gedrag van anderen en vergroot de eigen sociale en emotionele vaardigheden. En hij leert meer oplossend gericht te zijn.

Voor wie en door wie?
Teken je gesprek is door iedereen te gebruiken die werkt met jongeren of kinderen vanaf ongeveer 7 jaar: leerlingbegeleiders, remedial teachers, psychologen, orthopedagogen. Maar de methode is ook geschikt voor het coachen van volwassenen. Je kunt het gebruiken om allerlei thema’s te bespreken, bijvoorbeeld: faalangst, agressie, pesten, werkhouding, enzovoort. Hoewel de methode niet specifiek ontwikkeld is voor mensen met autisme, adhd of add, hebben ook zij veel baat bij de visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, profiteren van visuele gespreksvoering.

Klassikale gesprekstekeningen op het smartboard of whiteboard zijn ook goed mogelijk. Bijvoorbeeld over de angst om vragen te stellen in de brugklas te behandelen. Het leuke van een ‘groepstekening’ is, dat er altijd een aantal kinderen is dat niet met het probleem kampt. Zij laten zien hoe zij er tegenaan kijken. Een groepstekening stimuleert het inlevingsvermogen en geeft inzicht in hoe gedachten je gevoel en je gedrag beïnvloeden.

Citaat van een jongen, lwoo, 14 jaar (sociaal onhandig, werd gepest):
Teken je gesprek is leuk, het helpt je om te praten als je zenuwachtig bent. Je kunt beter begrijpen wat er in je hoofd speelt. Of als je gepest wordt, dan kun je onderzoeken hoe je beter kunt reageren of wat je op een nette manier kunt terug zeggen. Want sommige dingen zeggen, maakt iets alleen maar erger en dat kun je goed zien in de tekening. Je leert jezelf ook beter kennen. Ik vind het een top idee en het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven.’

Een gesprekstekening maken - basishouding begeleider
Je basishouding als begeleider is essentieel. Voor een effectief gesprek dienen leerlingen zich veilig, erkend en gehoord te voelen. De basishouding is: nieuwsgierig, open en neutraal. Wees stil na een vraag want de leerling moet ruimte hebben om echt zelf na te denken. Sluit aan bij de denkwereld en gebruik nadrukkelijk de omschrijvingen en woorden van het kind: check bij het kind of het juist is. Schrijf ze dan pas op in de gesprekstekening. Het kind heeft de regie! Wees warm, complimenteer het kind met de gevonden feiten/gedachten en gevoelens. Gebruik humor als dat mogelijk is. Lachen maakt het onderzoeksproces lichter en leuker!

Reactie van een leerlingbegeleider op de studiedag:
‘Het is een prachtig model om een gesprek met leerlingen visueel te maken. Ze zien wat er tijdens een gesprek gebeurt, hun gedachten worden immers geordend op papier gezet. De leerling heeft de regie in handen. Dat geeft een rustig en veilig gevoel. In een oefening in de rol van leerling heb ik zelf ervaren dat ik vanuit deze rust en veiligheid zelf tot actie kon komen. Ik ga dit gespreksmodel zeker toepassen in de begeleiding van mijn leerlingen.’ 

Marjolein Buijtenhuijs is basisschoolleerkracht, klinisch onderwijskundige/leerlingbegeleider, mentor mbo en coach Kans 050.

Bron: LBBOBeter Begeleiden Digitaal  

Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg