Erken de ongelijkheid

 25,00

Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser

Dit boek is een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit komt het leren van leraren én het leren van leerlingen ten goede en versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school.

Beste Onderwijsboek van 2021

2e vermeerderde druk
Dit boek is een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit komt het leren van leraren én het leren van leerlingen ten goede en versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school.

Toonaangevende onderwijsexperts geven hun visie op dit onderwerp. Zij benadrukken vanuit hun expertise, ervaringen en kennis de kracht van diversiteit in onderwijsteams.
Zij gaan in op de vragen rondom het erkennen van ongelijkheid en de inzet van anders opgeleide leraren in de school. Ze zijn kritisch, schrijven harde statements over het huidige onderwijs en prikkelen de lezers na te denken over hun eigen schoolorganisatie.

In het boek zijn aanbevelingen te vinden om de ontwikkeling van leraren te stimuleren en de verschillen tussen leraren te erkennen.

Met bijdragen van: Eva Naaijkens (voorwoord), Marc Vermeulen en Marjan Vermeulen, Marco Snoek, Paul Baan en Ruut Veenhoven, Brigit van Rossum en Anje Ros, Myriam Lieskamp, Joseph Kessels, Gerda Geerdink, Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam en Maartje Raijmakers.

Hier vind je de downloads bij dit boek:
Downloads

Extra hoofdstukken: Pabo’s en diverse instroom, doorstroom en uitstroom en Hoe universitaire lerarenopleidingen diversiteit in lerarenteams vergroten

Deze nieuwe hoofdstukken zijn geschreven door respectievelijk Gerda Geerdink, en Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam en Maartje Raijmakers en zijn een aanvulling op Erken de ongelijkheid. De hoofdstukken zijn al in de huidige druk opgenomen. Was je er vroeg bij en heb je nog de 1e druk dan kun je ze hieronder gratis downloaden.
Download

 

 

‘De auteurs dagen het onderwijs uit gebruik te maken van de aanwezige kwaliteit en vaardigheden van leraren. Deze bundel schetst wat daarvoor nodig is en welke factoren daarbij een rol spelen.(…) De bijdragen zijn van toonaangevende onderwijsexperts, die kritisch zijn op het huidige onderwijsbeleid en prikkelen om kritisch te kijken naar de huidige schoolorganisaties.’ – Jos Derksen, Redactie NBD Biblion 

‘Tijdens het lezen kwam meerdere keren in mijn gedachten dat een schoolteam kan worden gezien als een klas met leerlingen: ook daar hebben mensen verschillende ondersteuningsbehoeften en zijn er verschillen in niveau. Ik kan me helemaal vinden in de slotzin van dit boek: “Ja, elke leraar is anders. En dat is maar goed ook!”‘– Engelien Houben-Feddema, LBBO Beter Begeleiden 

‘Schoolleiders zijn degenen die diversiteit in schoolteams zouden moeten omarmen en zo de verschillende kwaliteiten in schoolteams benutten. Die stelling wordt stevig neergezet in dit vlot leesbare boek.’ – Jan Boomsma, Kader Primair 

‘De medewerkers vormen het sociaal kapitaal van de school. En dat kapitaal is heel bepalend voor schoolsucces van leerlingen. Dus een thema dat schoolleiders en teams regelmatig op de agenda hebben staan om een levende professionele leergemeenschap te zijn en te blijven.’ – PO Magazine

‘Dit boek is zeer de moeite van het lezen waard. Willen we het onderwijs structureel verbeteren, dan zullen we de diversiteit van leraren ook structureel moeten benutten.’ – Wij leren

‘[…] onderwijsteams zijn gebaat bij een mix van talenten, bij verschillende rollen afhankelijk van het soort opleiding of specialisatie. Zo creëer je in principe meer mogelijkheden voor aandacht voor leerlingen met speciale behoeften, een efficiëntere taakverdeling, kwaliteitsverhoging, meer mogelijkheden om van elkaar te leren of onderzoek te vertalen voor collega’s enzovoorts.’ – De Nieuwe Meso

ISBN

9789493209473

Doelgroep:

Omvang:

148 pagina's

Uitvoering:

paperback

Ook interessant voor jou…

Winkelwagen
Scroll naar boven